Jdi na obsah Jdi na menu

Oficiální jazyky Kanady Cz/Engl. Official languages of Canada

     Je obecně známo, že Kanada je bilinguálni zemí a má tedy dva oficiální jazyky; angličtinu a francouzštinu. Méně se už ví, že bychom mohli Kanadu nazývat i zemí trilinguálni, protože v její nejnovější provincii Nunavut, je hlavním oficiálním jazykem Inuktitut, poté angličtina a francouzština. Přestože má Kanada dva hlavní oficiální jazyky, oba jazyky používají běžně jen v nêkterych provinciích. Pokud přemýšlíte vážně o emigraci a usazení v Québecu či Montrealu, pak musíte zaručeně zvládat francouzštinu, ta je zde oficiálním jazykem. V provincii New Brunswick jsou oficiálními jazyky jak angličtina tak francouzština. Ve většině ostatních provincií je hlavním jazykem angličtina, a tak pokud umíte francouzsky a ne anglicky, v Albertě, Saskatchewanu a dalších provinciích  byste měli problém se běžně domluvit. Znám francouzsky mluvící Kanaďany, kteří po přestěhování do Alberty chodili na kurzy angličtiny. Oba jazyky jsou užívány jen na úřadech a některé obchody mají označení pokud mají bilingualní pracovníky. Zajímavé jsou určité oblasti či města s větším počtem určité národnosti, např. město Vegreville v Albertě má velkou populaci obyvatel z Ukrajiny, a tak tam i v mnoha obchodech a úřadech užívají angličtinu a ukrajinštinu. Pro více než 20% obyvatelstva Kanady je angličtina druhým jazykem. V menších městech je obyvatelstvo více homogenní, tedy s menším procentem přistěhovalců. V našem městě žijí jen dva Češi, pár Poláku, více Britů, a Američanů, více je Filipínců. Ať už mluvíte jakýmkoliv jazykem, Kanada vítá a podporuje kulturu obyvatel, heritage. Zdlouhavý emigrační proces, který se teď ještě prodloužil, je bohužel nevitanou zprávou pro emigranty(více než 2 roky).

   It is known that Canada is bilingual country and therefore has two official languages; English and French. It is less known that we could call Canada trilingual country since in the newest province Nunavut, the main official language is Inuktitut then English and French. Although Canada has two official language, both languages are used commonly only in some provinces. If you are seriously considering emigrating and settling in Quebec or Montréal then you have to definitely speak French as it is official language there. Official languages in province of New Brunswick are both English and French. In most of other provinces is English main language so if you are speaking French and not English then you would have a problem to communicate in Alberta, Saskatchewan and other provinces. I know French speaking Canadians who went to English courses after they moved to Alberta. Both languages are used only in government offices and some shops have signs if they have bilingual staff. Interesting are certain areas or towns with higher number of certain nationalities, for example town Vegreville, Alberta has higher population people of Ukrainian origin and therefore English and Ukrainian is used also in many shops and government offices. English is a second language for more than 20% of population of Canada. Population is more homogenous in smaller towns, meaning smaller number of emigrants. There are only 2 Czechs, few Polish people, few British and Americans, and Philipinos. Whatever language you speak, Canada welcomes and supports culture of people and their heritage. The lengthy emigration process is getting longer and is unfortunately unwelcome news for emigrants (more than 2 years).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář