Jdi na obsah Jdi na menu

Co neví ani Hello Magazine, Cz. /Engl. What Hello magazine doesn't know

   Před mnoha lety  jsem pracovala v soukromé škole ve Velké Británii a byl to zážitek na který jen tak nezapomenu. Soukromé, tzv. Boarding Schools jsou velmi drahé, a tak tvoří většinu studentů smetánka Británie. Pamatujete si na Harry Potter film, kde děti jedí v obrovské jídelně nebo jak se učí létat na košťatech před hradem? Některé scény byly natáčeny na hradě Alnwick castle, který patří po staletí rodině Percy. Jejich dceru, která je nyní Lady Melissa Percy jsem učila gymnastiku, když jsem pracovala jako 'matron' na zámečku Mowden Hall. Později chodila do St Andrews, stejně jako Prince William a jeho nynější manželka Kate Middleton. Těmto studentům přezdívali 'castle row', všichni vlastnili hrady,  mimo Kateřiny rodiny. Princ William a Harry byli svědky na svatbě Mellisy a londýnského bankéře, svatební fota byla v Hello časopisu. 

Fascinující je i život školy, která  škola má taky vlastní divadelní scénu, plavecký bazén (ten nechal postavit vévoda pro školu), nebo pouze 15 studentů ve třídě.  Děti si mohli vybrat ze sportů croquet, ragby nebo tenis. Pro některé děti přijížděli vlastní řidiči, některé odlétaly na svátky za rodiči, kteří byli v diplomatických službách v zahraničí. Přestávky probíhaly ve velkém parku u zámečku,  a tak se museli děti svolávat zvonem. Pokud si ale myslíte, že se děti flákali, to ne. Ráno budíček v 7.00, hygiena, snídaně, stlaní postelí, v neděli povinně do kostela. Děti opravdu stále jedí v podobné jídelně jako Harry Potter, mají své vlastní většinou stříbrné kroužky na lněné ubrousky ke stolování. Všichni mají stejnou školní uniformu, takže odpadají hádky co na sebe. Žádné šperky nejsou povoleny,  i když mnohé z dětí by mohli nosit diamantové tiary. Studenti museli ukazovat respekt, přestože patřily k nejbohatším vrstvám. Zajímavé byly rozhovory po Vánocích. Zeptala jsem se co jedna dívenka dostala, a ona poznamenala, že koně. Dalších jsem se raději neptala. Zřejmě ji nechtěli rozmazlovat, drahé auto či zámek dostane později. Otázkou zůstává zda jsou děti šťastné bez rodičů v péči vychovatelek a personálu.

Pozn. Hrad Alnwick se nachází v hrabstvím Northumberland, Anglie, a má největší domky na stromech na světě (Guinessova Kniha rekordů) a také 'Jedovatou' zahradu. Na hradě se natáčela spousta známých filmů, Harry Potter, Dowton Abbey atd. Rodina Percy žije na hradě, ale část je zpřístupněna veřejnosti.

  I used to work at a private school in Great Britain years ago, and it was an experience I won't forget in a hurry. Private boarding schools are very expensive, therefore most of the students are from upper British classes. Do you remember the scene from Harry Potter movie where children eat in a huge dining room or where they are learning to fly the broomsticks in front of the castle? Some of the scenes were made in castle Alnwick which has been the seat of the Percy family for centuries. I taught their daughter Melissa Percy, now Lady Melissa Percy gymnastics when I worked as a matron at Mowden Hall school. Later she attended St Andrew's, the same school as Prince William and his wife Kate Middleton. They nicknamed these students 'castle row' as they all owned castles, apart from Middleton family. Prince William and Harry were best men at Melissa's wedding to a London banker, wedding photos were in Hello magazine.

Fascinating is also the school life, which school can afford to have its own theatre, swimming pool (built by the Duke of Northumberland), or only 15 students in the class? Children could pick from sports such as croquet, rugby or tennis. Some children were picked up by their own drivers, some of them flew for holidays to see their parents who were in diplomatic services overseas. School breaks took place in the large park surrounding chateaux so the children had to be called in by the bell. If you think the children were idle you would be mistaken. In the morning, 7 AM wake-up call, hygiene, breakfast, making beds, on Sundays the church was mandatory. The children are still eating in the same dining room like Harry Potter and they have their own silver napkin rings for linen napkins for dining. All of them had the same school uniform, so there were no arguments what to wear. No jewellery was allowed although many of them could have worn diamond tiaras. Students had to show respect although they were belonging to the richest class. Discussions after Christmas were particularly interesting. I asked one girl what she got for Christmas, and she replied, a horse. I didn't asked any further...Maybe, they didn't want to spoil her, as she will be given an expensive car or a castle later. The question remains whether the children are happy without their parents in the care of matrons and the staff.

Note: Castle Alnwick is found in county Northumberland, England, and it has the largest tree house complex in the world (Guinness Book of Records) and also 'Poisonous Garden'. The castle has been a location for many well-known movies, Harry Potter, Dowton Abbey etc. Percy family lives in one wing of the castle and part is open to the public.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář