Jdi na obsah Jdi na menu

Hillarious Homophones& Homonyms Engl. & Cz

     Most of us know homophones have same pronounciation but different meaning, origin, or spelling (e.g. right, write, rite). Homonyms are spelled and pronounced same, but they have different meaning  (e.g. pole, North Pole). These words often confuse students learning English and this can lead to some hilarious situations. Years ago, one Czech student described proudly his mum as 'a very good cooker' (obviously he meant cook). For long time I couldn't stop thinking about an image of an oven being his mum, maybe I might use it one day as a cartoon character... Another student insisted that his teacher sits in the cabinet, and when I said poor teacher being shut in the cabinet, he replied he is fine since they have a tea kettle and a coffee machine there. The word 'kabinet' means teachers lounge in Czech therefore the student thought he was correct placing the teacher in the cabinet. Another confusing word for many Europeans is 'gymnasium'. Some students wrote 'I study at Gymnasium' in their Resume and I imagined them hanging from the hoops and reading books at the same time. The word 'Gymnázium' means High School in the Czech Republic so confusion is understandable. If you encounter European who calls you sympathetic they don't usually mean that you are caring, they think that you are actually good-looking, even better right? Unfortunately, they are some words that mean something rude in one language while something perfectly fine in another. Word 'drink' in Croatian means female parts in Czech so Czechs prefer using non-verbal communication. Asking for 'plaster' in Drug stores in Canada leads just to blank stares while in UK you get what you want, the Band-Aid, since plaster is British word for Band-Aid. Another word is 'football', if you talk to European, they are playing 'football', in Canada and US it means soccer. And in case you are not sure, Das auto  will be any automobile, but Europe has no taste, parts or parking spaces for trucks like Ford, Ram etc. These are not autos....

    Většina z nás ví, že homofony se stejně vyslovují, ale mají různý význam, původ nebo se jinak píší (např. right, write, rite). Homonyma se píší i vyslovují stejně, ale mají jiný význam (např. pole- tyč, North Pole- sev. pól). Tato slova často matou studenty angličtiny a to může vést k zábavným situacím. Jeden český student před lety nazval svou matku  'a very good cooker’ (‘velmi dobrý sporák'), přičemž měl pochopitelně na mysli velmi dobrou kuchařku. Dlouhou dobu jsem pak měla na mysli představu sporáku jako jeho matky, možná to využiji jako postavu v kresleném seriálu. Jiný student tvrdil, že jeho učitel sedí  'in cabinet', a když jsem namítla, učitel je chudák, když je zavřený 'in cabinet' ( ve skříni), on odpověděl, že je v pořádku, protože tam má varnou konvici na čaj i kávovar. Slovo kabinet znamená učitelská sborovnu v češtině, takže student myslel, že měl pravdu, když umístil učitele 'in cabinet'. Další matoucí slovo pro Evropany je 'gymnasium'. Někteří studenti napsali do svého CV, že studují 'in Gymnasium', a já si je představila jak visí na kruzích a zároveň studují. Slovo Gymnázium znamená střední školu v České republice, a tak je záměna pochopitelná. Pokud potkáte Evropana, který vás nazve 'sympathetic', většinou tím nemyslí, že jste starostlivý, myslí že vypadáte dobře/ jste sympatický, ještě lepší, ne? Bohužel jsou slova, která znamenají něco vulgárního v jednom jazyce zatímco něco úplně normálního v jazyce jiném. Slovo pít v chorvatštině znamená ženské přirození v češtině, a tak Češi dávají přednost non verbální komunikaci. Pokud se ptáte na náplast v lékárnách v Kanadě povede to jen k nechápajícím výrazům, zatímco v UK dostanete co chcete, náplast, protože 'plaster' je slovo pro náplast v Británii. Další slovo je 'football', pokud mluvíte s Evropanem, tak hrají fotbal, což v Kanadě a US znamená 'soccer' (fotbal). No a pokud si nejste jisti, pak Das Auto je jakékoliv auto, ale Evropě se nelíbí, ani nemá náhradní díly či parkovací místa pro trucky jako Ford, Ram atd. To nejsou auta...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář