Jdi na obsah Jdi na menu

Indiáni v Česku Cz & Engl Aboriginals in the Czech Republic

img_3100.jpg     Mám známou. Patří ke kmenu Cree  (Kríkové) v Albertě. Indiánka neříkáme, korektní je First Nation nebo Aboriginals. Původni obyvatelé neradi vidí, když jiní lidé oblékají jejich oblečení, ozdoby hlavy atd. Se mnou se bavila trochu více než s ostatními Kanaďany. Proč? Pravděpodobně proto že  je viní z kulturní genocidy, sociálních problémů a odebírání jejich teritorií, kdežto já, přestože jsem 'bílá tvář', pocházím z Evropy a tudíž jsem jim nic vzít nemohla. A já zírám na roztomilé moravské děti, jak na mě koukají v čelenkách, a divném indiánském oblečení s tomahawky z jejich tabla mateřské školky v malém moravském městečku v obchodu na náměstí. Tak nevím, jak by se Moravanům líbilo, kdyby se původní obyvatelé oblékli do našich krojů a fotili se v nich na veřejnosti. Posedlost s indiánskými ozdobami mi jde v Evropě na nervy. Časopis Žena a život, červnové číslo, 2016 má též modelku z jakýmsi peřím na hlavě na titulce. Uvědomují si co dělají, a že je tohle napodobování znehodnocování kulturních atributů indiánských kmenů? Evidentně ne. V módních časopisech žádného experta na kultury bohužel nekonzultují. Děti ať si na Indiány hrají, jsou to děti, ale fotografové, učitelé, nebo vedoucí by měli vzít v potaz  zda napodobování kulturních atributů jiných národů na veřejnosti nevede spíše ke znevažování, zejména pokud o té kultuře skoro nic neví.

     I have a friend. She is a member of Cree Nation, Alberta. We don't say Indian, more correct is First Nation or Aboriginals. First Nations don't like to see other people wearing their garb, headdresses etc. She talk to me more than to  other Canadians. Why? Likely because they accuse them of cultural genocide, social problems, and overtaking their land, while I come from Europe, and although I am a 'white face', I couldn't therefore take anything from them. So here I am, staring at cute Moravian children in their headdresses and strange Indian clothes with tomahawks on their annual pre-school class photos in a small Moravian town, in a small shop on the main square. I don't know, but I wonder how Moravians would like it if Aboriginals were wearing their traditional costumes, and took photos in them in public. Obsession with Indian paraphernalia in Europe is getting on my nerves. Czech magazine 'Woman and Lifestyle', from June 2016, put a model in some feathers on her head on the main page. Do they realize what they are doing, and that this copying is missappropriation of cultural attributes of Indian tribes?Evidently not. In fashion magazines, they don't unfortunately consult any expert on cultures. Let the children play Indians, they are after all just children, but photographers, teachers, or leaders should take into account that copying cultural attributes of other nations in public leads more likely to inappropriateness, especially since they don’t know much about that culture.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ivana - Multikultura, korektnost a šílenství.

13. 7. 2020 16:40

Pokud by se původní indiánští obyvatelé oblékli do krojů, protože obdivují místní evropskou a konkrétně třeba moravskou kulturu, a fotili se v nich, připadalo by mi to divné, ale jako kulturní genocidu bych to nebrala, pokud by si ony kroje a moravské zvyky nepřisvojovali jako svoje vlastní původní. Naopak by mi spíš polichotilo, že o českou nebo moravskou lidovou kulturu je zájem i za hranicemi. Ale lidem dnes jebe a korektnost je úchylka, která už překračuje hranice zdravého rozumu. Indiánka z kmene Cree je pořád indiánkou, a jestli se za to pojmenování hanbí, je to spíš otázka jejího vlastního charakteru.